Begravelsesliturgi

INDGANGSSPIL

HILSEN

Nåde være med jer
og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus.

INDLEDNINGSBØN

Lad os alle bede!

Kære Gud,
vi takker dig for livet, du har givet os, med al dets lyst og glæde.

Tak for hvert eneste menneske, du lader os møde på vor vej og tak for den kærlighed fra dig, som har været imellem os, og som stadigvæk lyser - både mellem os levende og de døde.

I dag siger vi farvel til NN.

Tak for alle skønne og dejlige dage
- men tak også for de gange, hvor det var svært,
svært at være tålmodige,
svært at tilgive og selv at bede om forladelse.

Vær med dem, der er ladt tilbage.

Lad ingen gå til i modløshed og tvivl,
men vis os alle, at vi er i dine gode faderhænder i liv og i død.

Amen.

SALME

LÆSNING AF OPSTANDELSESBUDSKABET

TROSBEKENDELSEN

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber,

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Amen.

SALME

TALE

SALME

JORDPÅKASTELSE (i forbindelse med en bisættelse)

SLUTNINGSBØN (i forbindelse med en begravelse)

Lad os alle bede!

Kærlige, retfærdige Gud,
de hjælpeløses hjælper,
de fortabtes frelser,
dig beder vi:
Giv os din Helligånd.
Hold vort håb i live,
så vi ikke fortvivler i ulykkens dage,
hold vor tro i live,
så vi ikke går tabt for dig,
hold vor kærlighed i live,
så vi ikke går tabt for hinanden i vor sorg,
men lever så godt vi forstår det,
indtil du samler os hos dig
under den nye himmel på den nye jord,
genskabte ved Jesus Kristus, vor Herre.

Amen.

SALME (f.eks. nr. 218)

MEDDELELSER

VELSIGNELSE

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!

UDGANGSSPIL

Jordpåkastelse (på kirkegården i forbindelse med en begravelse)

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Præsten kaster jord på kisten tre gange med ordene:

N.N. Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.

Lad os bede!

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.

SALME

MEDDELELSER

VELSIGNELSE

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!

Amen.

Kalender

16
AUG

Gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 16. august 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

23
AUG

Gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 23. august 2020, Kl. 17:00 til kl. 18:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

26
AUG

SommerSang v Emma og Emil

Dato: 
Onsdag d. 26. august 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00

27
AUG

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 27. august 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

29
AUG

Konfirmation

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, kl. 09:30
Højbyvej, Odense

29
AUG

Konfirmation

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, kl. 11:15
Højbyvej, Odense

30
AUG

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00

01
SEP

Maleklub v. Lotte

Dato: 
Tirsdag d. 1. september 2020, Kl. 10:30 til kl. 12:30
Højbyvej 37, 5260 Odense S
Lotte Marnow

03
SEP

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 3. september 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

06
SEP

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 6. september 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

10
SEP

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 10. september 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

12
SEP

Konfirmation

Dato: 
Lørdag d. 12. september 2020, kl. 09:30
Højbyvej, Odense

12
SEP

Konfirmation

Dato: 
Lørdag d. 12. september 2020, kl. 11:15
Højbyvej, Odense

13
SEP

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 13. september 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

15
SEP

Valgforsamling

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00

17
SEP

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 17. september 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

17
SEP

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 17. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00

20
SEP

Gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 20. september 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

24
SEP

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 24. september 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

26
SEP

Konfirmation

Dato: 
Lørdag d. 26. september 2020, kl. 09:30
Højbyvej, Odense

26
SEP

Konfirmation

Dato: 
Lørdag d. 26. september 2020, kl. 11:15
Højbyvej, Odense

27
SEP

Gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 27. september 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00

01
OKT

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 1. oktober 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

04
OKT

Gudstjeneste ved Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 4. oktober 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00

06
OKT

Maleklub v. Lotte

Dato: 
Tirsdag d. 6. oktober 2020, Kl. 10:30 til kl. 12:30
Højbyvej 37, 5260 Odense S
Lotte Marnow

08
OKT

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 8. oktober 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

08
OKT

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 8. oktober 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00

11
OKT

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 11. oktober 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

15
OKT

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 15. oktober 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

18
OKT

Gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 18. oktober 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

22
OKT

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 22. oktober 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

25
OKT

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

29
OKT

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 29. oktober 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

01
NOV

Alle Helgens gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 1. november 2020, kl. 15:30
Højbyvej, Odense

03
NOV

Maleklub v. Lotte

Dato: 
Tirsdag d. 3. november 2020, Kl. 10:30 til kl. 12:30
Højbyvej 37, 5260 Odense S
Lotte Marnow

05
NOV

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 5. november 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

05
NOV

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 5. november 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00

08
NOV

Syng-dig-glad gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 8. november 2020, Kl. 17:00 til kl. 18:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

12
NOV

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 12. november 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

15
NOV

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 15. november 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

19
NOV

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 19. november 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

22
NOV

Syng-dig-glad gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 22. november 2020, Kl. 17:00 til kl. 18:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

26
NOV

Børnekor

Dato: 
Torsdag d. 26. november 2020, Kl. 14:30 til kl. 17:30
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

26
NOV

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 26. november 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00

29
NOV

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 29. november 2020, kl. 11:00
Højbyvej, Odense
Præst

01
DEC

Maleklub v. Lotte

Dato: 
Tirsdag d. 1. december 2020, Kl. 10:30 til kl. 12:30
Højbyvej 37, 5260 Odense S
Lotte Marnow

06
DEC

Gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 6. december 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

13
DEC

Gudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Søndag d. 13. december 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

20
DEC

Gudstjeneste v. Carsten Andreassen

Dato: 
Søndag d. 20. december 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S

24
DEC

Familiegudstjeneste v. Uffe Kærup

Dato: 
Torsdag d. 24. december 2020, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Højby kirke, Højbyvej 43, 5260 Odense S
Ophavsret: