Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

Aftal tid

Kontakt vores kordegn i Hjallese i god tid inden dåben. Som regel har vi gudstjeneste kl. 11.00, men vi har også undtagelser. Desuden kan det være, der ikke er plads til (flere) dåb. Derfor: bestil ikke selskabslokale, før I har aftalt dåbsdag med kordegnen.

I forbindelse med fødslen får I en hilsen fra præsterne med informationer angående dåbssamtalen.

 

Dåbens betydning

Nogle mennesker spurgte engang en munk: "Kan du vise os Gud?"

Da fortalte munken: Flodens fisk talte med hinanden og sagde: "Man påstår, at vores liv afhænger af vandet. Ingen af os har set vandet. Vi ved slet ikke, hvad vand er."

Da sagde en af dem, som var klogere end de andre: "Jeg har hørt, at der lever en meget klog og belært fisk ude i havet. Vi kan svømme hen til ham og bede ham om at vise os vandet."

De drog af sted for at opsøge den store og vise fisk. Endelig kom de til det sted i havet, hvor den kloge fisk levede. Nervøst fremlagde de deres anliggende. Tålmodigt lyttede den belærte fisk og svarede dem: "O, I dumme fisk. Af vand er I, og til vand skal I blive. I lever i vandet, men I ved det ikke!"

"Sådan lever I mennesker også i Gud og beder mig: "lad os se Gud! Gud er i alt, og alt er i Gud."

Munken fortæller med sin lignelse, at Gud kan forsvinde fra vore øjne, ligesom vandet for fiskens. Når det sker, må vi på ny lære at se Gud. Lignelsen fortæller også, hvor megen symbolik, der ligger i vandet ved dåben.

Vandet er livskraft. Det er et tegn på, at Gud vil leve sammen med os mennesker. Men der ligger også andre betydninger i vandet:

Vandet renser. Vi bliver rene, fordi Gud griber ind i vore liv.

Vandet slår ihjel. I dåben druknes mennesket. Det dør, for at det kan leve et helt nyt liv. Det lyder meget dramatisk og radikalt, men så dramatisk og radikalt fremstilles dåben i Det Nye Testamente. Det 'gamle', dvs. det selvcentrerede menneske, dør i dåben, og det nye menneske bliver til. Det nye menneske kan vi også kalde det troende menneske; det menneske, som indretter sit liv efter Jesus Kristus.

Under dåben hører vi bl.a. missionsbefalingen. Det er Jesu afskedsord til disciplene. Vi hører her, at han sender dem ud i hele verden for at videreføre Jesu kæmpe opgave: Alle mennesker på hele jorden skal gøres til Jesu disciple. Det er kirkens væsentligste opgave. Vi hører også, hvordan man bliver en discipel, nemlig ved at blive døbt og ved at lære Gud at kende. De to ting, dåb og oplæring, kan ikke adskilles. De giver ikke mening hver for sig i en kristen sammenhæng.

 

At være fadder

At være fadder er en spændende udfordring. Som fadder har du en dejlig anledning til at (gen)opdage troens betydning. Du står i en lang traditionskæde af troende mennesker. Du kan hjælpe med til, at det næste led kobles på kæden.
 

Hvorfor er det vigtigt at være fadder?

I dag er den kristne tro rykket ud af alle offentlige institutioner, og gradvist forsvinder den også fra den offentlige bevidsthed. Derfor er det i nyere tid blevet endnu vigtigere end tidligere for et døbt barn at have faddere, som har mod til at stå ved deres dåb og deres tro og deres fadderskab.

Det er fadderens opgave at støtte forældrene, så barnet får et levende forhold til vores kærlige og mægtige Gud.

Alle børn har brug for voksne udenfor kernefamilien. Det kan være som forbilleder eller som samtalepartnere.

Det er en fantastisk opgave at være et andet menneskes støtte. Det kan sammenlignes med et ungt træ, som har brug for en pæl at støtte sig til. Det unge træ har brug for så fast støtte, så storme ikke vælter det, men bindingen til pælen må ikke være så stram, at træet hindres i sin vækst.

Træ og pæl står ved siden af hinanden. Pælen giver træet orientering og retning. Men pælen står ikke i vejen for træet.

Det kan virke uoverskueligt at blive fadder. Da er det godt at tænke på, hvor ofte vi mennesker modnes med nye opgaver. Gennem den støtte fadderen giver til dåbsbarnet, udvides perspektivet på livet og forholdet til Gud, ikke blot for dåbsbarnet men også for fadderen. Det kan derfor blive en dobbelt velsignelse at tage sin rolle som fadder på sig.

At udvælge faddere går helt tilbage til kristendommens begyndelse. Men betydningen har ændret sig. I den ældste kirke skulle fadderen sikre dåbskandidatens (dengang voksne mennesker) ønske om dåb og viden om den kristne tro.

I middelalderen opfattede man i højere og højere grad fadderen som barnets værge i tilfælde af forældrenes død. Den funktion er ikke længere aktuel. Derfor kan vi på ny koncentrere os om fadderens støtte til barnets religiøse udvikling - i fællesskab med forældrene.

De klassiske måder at støtte et barn i dets forhold til Gud er at:

 • Fortælle om Gud - gerne mundtligt, gerne ved at bruge en børnebibel
 • Bede til Gud - sammen med barnet og for barnet
 • Deltage i gudstjenester - både normale søndagsgudstjenester og mere børnevenlige gudstjenester.

Fadderen kan også gøre opmærksom på sin særlige rolle overfor barnet ved at ringe eller skrive på dåbsdagen. Men et besøg er endnu bedre!

Hvis fadderen ledsager sit fadderbarn med råd og handling, med fortælling og bøn, vil fadderen mærke sin egen tro sprudle på ny. Det giver nyt liv at dele livets glæder med andre.

Gud velsigner den, som deler sin tro med andre.

 

Hvordan får vi indflydelse på dåbsforløbet?

Vi moderne mennesker ønsker indflydelse på de begivenheder, vi deltager i. Derfor får I her en oversigt over nogle muligheder i forbindelse med jeres barns dåb i Højby Kirke. Dog kan der være særlige hensyn, som kan gøre det vanskeligt at imødekomme alle ønsker.

 

Salmer

Ved enhver gudstjeneste synger vi en del salmer. Har I et særligt ønske, vil det ofte være muligt at få netop 'jeres' salme sunget ved gudstjenesten. I behøver ikke tænke på, at det skal passe med barnedåben, for vi har en fast dåbssalme, som vi synger ved hver dåb.

 

Dåbsvers

Fra andre sammenhænge og lande er det stadig kendt, at man vælger et bibelvers som 'overskrift' over livet eller over en bestemt begivenhed. I Danmark bruges det nogle steder stadig i forbindelse med konfirmationen. I andre lande bruges det i høj grad i forbindelse med dåben. Har I forældre interesse i at finde et dåbsvers til jeres barn, kan I begynde jeres søgen her:

 • "Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går."
  Josva kapitel 1 vers 9
 • "Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min."
  Esajas kapitel 43 vers 1
 • "Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene.
  Mattæus evangeliet kapitel 10 vers 32
 • "Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!"
  Lukas evangeliet kapitel 11 vers 28
 • "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."
  Johannes evangelium kapitel 8 vers 12
 • Jesus sagde til hende: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.
  Johannes evangelium kapitel 11 vers 25
 • "Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham."
  1. Johannes brev kapitel 4 vers 16

Dåbsverset kan dels være udgangspunkt for dåbs-samtalen forud for dåben, og dels integreres i dåbshandlingen.

 

Dåbslys

Denne lyssymbolik har spillet en væsentlig rolle i kirkens historie. Mange i Danmark kender efterhånden også traditionen med at tænde et lys på dåbsdagen. I nogle kirker forærer de et dåbslys til barnet. Vi har i Højby valgt at give jer forældre forskellige valgmuligheder fra barn nr. 2. Det første barn får en børnebibel.  Har I forældre eller faddere et ønske om at bringe et dåbslys med i kirken allerede ved første barn, er I velkomne til at tænde det i forbindelse med dåben. Husk lige at aftale det med præsten først.

Jesus siger om sig selv: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." Et andet sted siger han om sine disciple: "I er verdens lys."

 

Hælde vand i dåbsfadet

Har dåbsbarnet en ældre søskende, må storebror eller storesøster meget gerne hjælpe præsten med at hælde vand i dåbsfadet. Det giver et vist ansvar til storebror eller storesøster og samtidig en fornemmelse for, at det er ganske almindeligt vand, vi bruger i kirken.

 

Tørre barnets hoved

Har dåbsbarnet en ældre søskende, må storebror eller storesøster meget gerne tørre dåbsbarnets hoved efter dåben. Det skal selvfølgelig aftales med præsten inden dåben.

 

Se hele dåbsforløbet her: Dåbsliturgien

 

Lørdagsdåb

Der er ingen begivenheder.