Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

Det er en stor mundfuld at forberede et bryllup lige fra invitationer, madplan, tøj, og bryllupsrejse til forløbet i kirken. Tidligere var det primært en opgave, som forældre tog sig af. I dag er det som regel brudeparret selv, som står med forberedelserne.

En væsentlig del af forberedelserne handler naturligvis om vielseshandlingen i kirken. Meget ligger i et rimeligt fast skema, så rammen ligesom er sat på forhånd. En del kan brudeparret have indflydelse på, og det sker jævnligt, at brudepar kommer med forskellige ønsker.

Hvordan får vi indflydelse på vielsen?

Bibelord

Brudeparret kan selv udvælge sig et bibelvers - eller en bibelsk fortælling - som parret måtte ønske som den røde tråd igennem vielsen og som overskrift over ægteskabet. De gammeltestamentlige salmer, Ordsprogenes bog eller et af evangelierne i Det Nye Testamente er spændende steder at lede efter et bibelord. Man behøver ikke lede længe for at finde et ord, som kan være en udfordring for livet og troen i ægteskabet.

For at lede på vej opstiller vi her nogle forslag for dem, som måtte ønske at udvælge et bibelord. For sammenhængens skyld er det væsentligt, at præsten får besked om det valgte bibelord ved vielsessamtalen. Her nogle forslag:

 • "Herren velsigne dig og bevare dig,
  Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
  Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred."
  4 Mos 6,24
 • "Herren vor Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde"
  Josva 24,24
 • "Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig, de skal juble til evig tid. Du beskytter dem, og de, der elsker dit navn, skal fryde sig over dig."
  Salme 5,12
 • "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld."
  Salme 23,1
 • "Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves."
  Salme 127,1
 • "Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe."
  Esajas 26,4
 • "Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast."
  Esajas 41,10
 • "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."
  Mattæus 28,20
 • "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."
  Johannes 8,12
 • "Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle"
  1. Thessaloniker brev 3,12

Vielsesdelen

Selve vielsesdelen slutter præsten af med at lægge hånden på brudeparrets hoveder og velsigne dem. Derefter vil det være naturligt at bede for brudeparret og takke for dagen. Det kan være brud eller brudgom selv eller en god ven eller et familiemedlem, som ønsker at udtrykke gode ønsker for brudeparret gennem forbøn. Det kan f.eks. foregå på følgende måde:

Præsten:

Lad os i tillid til Jesus Kristus bede til Gud, vores far.

Familie eller venner:

Vi beder for N. og N., at Gud vil skænke dem kærlighedens øjne, hjælpsomhedens hænder og tilgivelsens mund.

Vi beder for N. og N., at Gud giver dem kræfter til at være til for hinanden.

Vi beder om, at Gud vil holde sin beskyttende hånd over dem og bevare deres lykke (og velsigne dem med børn).

Vi beder for N. og N., at Gud vil styrke dem i deres opgaver i familien og på arbejdet. Amen.

Brudeparret:

Vi takker for vore forældre og søskende, for vores familie, venner og bekendte og for alle, som er kommet i dag for at fejre bryllup sammen med os.

Vi takker for alle, som glæder os i dag gennem deres lykønskninger og gaver.

Amen.

Familie, venner eller kolleger:

Vi beder for alle ægtefolk, de lykkelige og de ulykkelige.

Vi beder for de unge i vores omgangskreds.

Vi beder for de ensomme, gamle og syge.

Vi beder for freden over hele jorden.

Amen.

Præsten:

Gud, din godhed er større end vore hjerter. Lad os alle erfare, at du skænker mere, end vi formår at skrive på vore ønskesedler. Det beder vi om i Jesu navn.

Amen.

Solo(sang)

Nogle brudepar ønsker særlige sange og salmer sunget ved deres bryllup. Det kan som regel lade sig gøre, blot det passer ind i den ramme, et kirkebryllup sætter.

Har brudeparret musikalske ønsker, som inddrager orgel og organist, skal organisten selvfølgelig være indforstået.

Under alle omstændigheder skal særlige ønsker tales igennem med præsten, som har det endelige ansvar for afviklingen af vielsen.

Salmerne forventer sognepræsten ligefrem at brudeparret selv kommer med forslag til. Normalt synger vi 3 salmer. Der findes ingen 'facitliste' over, hvilke salmer der kan synges til et bryllup. Det er op til brudeparret. Brudeparret kan overveje, hvilke salmer brud eller brudgom ganske enkelt holder af.

I salmebogen findes der et afsnit, som hedder 'brudevielse' (nr. 700 - 706). Det kan også være, at et af forslagene falder i brudeparrets smag: 2, 3, 4, 11, 15, 52, 121, 289, 696, 754.

Desuden findes der nyere bryllupssalmer. Den mest brugte kommer her:

I blev skabt som mand og kvinde
af den samme skaberhånd,
I fik sang og sol i sinde,
optændt af den samme ånd,
ja, tak har I begge sagt
til den gave, Gud har rakt.

Hver sin krop og hver sin gåde,
I fik også hver sit sind.
Denne forskel er en nåde,
ligesom regn og sol og vind,
intet svælg er Gud for bredt,
han kan gøre to til ét.

Egen byrde skal I bære,
så den anden slipper fri,
men er byrderne for svære,
skal I stå hinanden bi,
den, som intet bærer på,
visner som det golde strå.

I sit billede han os skabte,
han kom selv i kød og blod,
han, som tager imod fortabte,
han gør al vor uret god,
han, som ingen støder bort,
lægge selv sit sind i vort!

Du, som troner i det høje,
kom med kærlighed og tro,
ene du kan sammen  føje,
helt forene disse to,
to, der vandrer hver sin vej,
Herre, led dem samme vej.

Derfor pris ham, mand og kvinde,
underet med jer er sket,
kærlighed kan sammen binde,
så I bliver fuldkommen ét,
kærlighed gør intet halvt,
håber og udholder alt.

Johannes Johansen, 1978

 

Gamle og nye skikke

Ris

Ved mange bryllupper kaster gæsterne ris på brudeparret. Det er i vore dage sikkert sjældent et ønske om mange børn, sådan som det oprindeligt var tænkt.

I øvrigt kastede man tidligere ikke ris (det er jo en forholdsvis ny dagligdagsspise i Danmark) men solsikkefrø.

Hestesko

En sjælden gang oplever vi i kirken, at gæster lægger en hestesko på kirkegulvet, når brudeparret går ud af kirken. Det er en gammel hedensk skik, som aldrig har fundet indpas i en kristen sammenhæng. Derfor er det vores ønske, at hestesko ikke lægges inde i kirken. Hvad der sker uden for kirkerummet er i højere grad op til brudeparrets ønsker.

Ringe

Det er en udbredt skik, at brudeparret giver hinanden ringe på i kirken.

Ringene er et tegn på evig troskab. Ringens runde form kan samtidig minde os om den evige Guds almagt og skaberkraft (ringen har ingen start og ingen afslutning) og Guds kærlighed til os som hans skabninger (ringen er harmonisk og som regel lavet af ædelt metal).

Se hele vielsesrritualet her: Vielsesliturgi